Hafan

Archif Newyddion

Dosbarth Armon yn dathlu'r Pasg yng Nholeg y Bala

plasmenai Cliciwch yma i weld mwy o luniau o Ddosbarth Armon yn dathlu y Pasg yng Ngholeg y Bala.

llinell

Dosbarth Armon yn Dathlu Diwrnod y Llyfr

plasmenai Cliciwch yma i weld mwy o luniau o Ddiwrnod y Llyfr 2014.

llinell

Pythefnos Masnach Deg

cynllun

Cliciwch yma i weld Dosbarth Armon yn dathlu pythefnos Masnach Deg gyda phanad a browni!

llinell

Dosbarth Cybi yn Fu's

plasmenai Aeth plant yr ysgol i gyd i Fu's i ddathlu Blwyddyn Newydd Tseinia. Cliciwch yma i weld mwy o luniau disgyblion dosbarth Cybi.

llinell

Lluniau newydd

plasmenai Mae lluniau newydd o weithgareddau diweddar y plant nawr ar gael, i weld mwy ewch draw i'r albwm

 

Clwb Pel Droed

plant

 

 

Rydan ni'n mwynhau'r clwb peldroed ar nos Fercher. Cliciwch yma i weld yr hwyl!

 

 

 

llinell

Y Cyngor Ysgol

2 blentyn

 

 

Mae'r cyngor Ysgol wedi bod yn brusur! - Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

Cliciwch yma i weld lluniau aelodau y Cyngor Ysgol 2013 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hwyl yr Haf 2013

plant

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

 

 

llinell

Neidr yr Ŷd

neidr a phlentyn plentyn  
     
neidr

Cawsom gyfle i weld a theimlo Neidr yr Ŷd.

 

llinell

Pili Pala

pili pala

 

Mae pili pala Dosbarth Armon wedi deor!

Cliciwch yma i weld y lluniau

Cliciwch yma i weld y fideo

 

 

 

 

llinell

Blodau Haul

2 fachgen gyda phlanhigyn

 

Mae Dosbarth Armon wedi bod yn tyfu Blodau Haul.

Cliciwch yma i weld y lluniau.

 

 

 

 

 

 

llinell

Y Bâd Achub ym Mhwllheli
plentyn

Aeth Dosbarth Cybi ar ymweliad i gwt y Bâd Achub bore Gwener, Mai 24ain. Cafwyd bore hynod o ddifyr yng nghwmni Mr.Roberts yn sôn am ei waith.

Cafodd pawb gyfle i eistedd yn y Bâd a dysgu llawer iawn. Diolch i Mr.Roberts am y croeso.

Cliciwch yma i weld y fideo neu cliciwch yma i weld y lluniau.

 

 

 

 

llinell

Ennillwyr cystadleuaeth Y Cyngor Ysgol i lunio poster i hybu ailgylchu. Da iawn chi!

Ennillwyr

llinell

22:05:13 Lansio ein gwefan newydd

plant
Daeth Jen Roberts o gwmni Delwedd draw i'r ysgol ar brynhawn lansio ein gwefan newydd. Diolchwn i'n Noddwyr ac i'r Rhieni oedd yn gallu dod i'r lansiad. Roedd y deisen yn flasus iawn!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

Casglu Bagiau i ymgyrch Merched y Wawr

bagiau

 

 

Dyma'r bagiau anfonwyd at ymgyrch Merched y Wawr - 103 ohonynt!

 

 

 

 

 

llinell

Affrica

dyn pobl


Daeth ymwelwyr i'r ysgol i son am gyfandir Affrica.

llinell

Diwrnod Gwyrdd

2 eneth

 

Trefnodd y Cyngor Ysgol Ddiwrnod Gwyrdd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

llinell

Masnach Deg

plant

 

Trefnodd Y Cyngor Ysgol sgwrs ar Fasnach Deg.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy