Hafan

Dosbarth Cybi

sant
Croeso i Ddosbarth Cybi

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan

 

Dosbarth Cybi yn Fu's

plasmenai Aeth plant yr ysgol i gyd i Fu's i ddathlu Blwyddyn Newydd Tseinia. Cliciwch yma i weld mwy o luniau disgyblion dosbarth Cybi.

 

 

 

 

 

 

Creu Tonnau Môr

plentyn

 

 

 

Rydym wedi bod yn creu tonnau môr - cliciwch yma i weld mwy o luniau.

 

 

 

 

 

llinell

Blodyn Haul

planhigion

 

 

Blodyn Haul pwy fydd y talaf tybed?

 

 

 

 

 

llinell

Y Bâd Achub ym Mhwllheli
plentyn

 

Aeth Dosbarth Cybi ar ymweliad i gwt y Bâd Achub bore Gwener, Mai 24ain. Cafwyd bore hynod o ddifyr yng nghwmni Mr.Roberts yn sôn am ei waith.

Cafodd pawb gyfle i eistedd yn y Bâd a dysgu llawer iawn. Diolch i Mr.Roberts am y croeso.

Cliciwch yma i weld y fideo neu cliciwch yma i weld y lluniau.


llinell

Ffrindiau newydd dosbarth Cybi

pysgod

 

Dyma luniau Nel a Del a Cadi a Jac, ffrindiau newydd dosbarth Cybi!

 

 

 

 

 

llinell

Rhedeg traws gwlad

plant

 

 

 

Da iawn i'r ddwy eneth yma am redeg fel y gwynt yn ras trawsgwlad Glasfryn.

 

 

 

 

 

llinell

Diwrnod Trwynau Coch

trwyn coch

 

 

Cafwyd diwrnod difyr iawn a chasglu arian at achos da.

 

 

 

 

 

 

 

llinell

Plannu yn yr ardd!

plant yn garddio

 

Dyma blant dosbarth Cybi yn brysur yn plannu tatws a moron yn yr ardd ac yn plannu blodau lliwgar yn y potiau.

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

llinell

Bocsys Trysor

plant

 

Rydym wedi bod yn brysur iawn yn creu Bocsys Trysor.

 

 

 

 

llinell

Waliau dosbarth Cybi

arddangosfa ar y wal

 

 

Cliciwch yma i weld rai o waliau Dosbarth Cybi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy