Hafan

Information

Click here to see the School Handbook (PDF)

----------------------

School Lunch Menu - click here for more information

-----------------------

GGA a GDD (Welsh only)
• Mae grant Grant Datblygu Disgyblion ( £6,900) yn cael ei gyfuno gyda Grant Gwella Addysg ( £9,837 )er mwyn cyflogi 2 gymorthydd sydd yn gweithio 20awr i roi sylw un i un, a chynnal grwpiau targed disgyblion PYD sydd gyda ADY.
• Mae ‘r gefnogaeth yma yn cael effaith dda ar godi safonau, drwy gynnig cynhaliaeth arbennig i bron bob un o ddisgyblion sydd angen sylw.

-----------------------

Dadansoddiad Canlyniadau 2018 - click here for more information (Welsh only)

 

Welcome to Llangybi School

Llangybi School
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


View Llangybi School in a larger map