Hafan

Governors


(English coming soon ...)

Pennaeth - Mrs. Elin Owen (cynrychioli rhieni)

Cadeirydd - Mr Eifion Jones (cyfetholedig)

Is-Gadeirydd - Mrs Sioned Williams

Clerc - Mrs Megan Jones

Llywodraethwr A.A.Ll - Cyng. Aled Evans

Llwyodraethwr Cyngor Cymuned- Mr Mark Barlow

Llywodraethwr Cyfetholedig - Miss Arianwen James

Rhieni Lywodraethwyr:-
Mrs Mari Lewis
Mrs Bethan Lewis

Staff Addysgol - Mrs Gwenan Tudor

Staff Canolfan Iaith - Mrs Enid Parry

Cynrychiolydd Staff - Mrs Gwenan Tudor

Cynrychiolydd Staff Ategol - Neb

 

Welcome to Llangybi School

Llangybi School
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


View Llangybi School in a larger map