Hafan

News

Diogelwch beicio (Welsh Only)

plant

Blwyddyn 5 a 6 wedi cyflawni tystysgrif lefel 2 mewn diogelwch beicio.

Click here to see more photos

 

llinell

Ymweliad milfeddyg (Welsh Only)

plant

Ymweliad milfeddyg- Malan o filfeddygfa Deufor.

Click here to see more photos

llinell

Cystadleuaeth ceir bach (Welsh Only)

plant

Cystadleuaeth ceir bach.

Click here to see more photos

llinell

Gala Nofio (Welsh Only)

plant

Gala nofio Glaslyn Ysgolion Cynradd 2019 - 3ydd

 

llinell

Sioe Trefi Taclus (Welsh Only)

sioe

Daeth Brodyr Gregory i'r ysgol yn ddiweddar i wneud sioe Trefi Taclus. Roedd pawb wedi mwynhau ac wedi dysgu sut i arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu.

Click here to see more photos

llinell

Eisteddfod Ysgol Llangybi 2019

plant

Click here to see more photos

llinell

Pancake Day

plant

Click here to see more photos

llinell

Taith Tractors Ysgol Llangybi 2019 (Welsh Only)

tractors

Diwrnod hynod o lwyddiannus yn y taith tractors yn casglu arian tuag at Ysgol Llangybi ag elusen Clic Sargent.

Click here to see more photos

llinell

Gardening Club (Welsh Only)

plant

Clwb garddio sydd yn cael ei gynnal bob nos Fawrth yn yr ysgol.Plant wrth eu boddau ac yn cael cymeryd rhan mewn gweithgareddau di ri.

Click here to see more photos

llinell

World Book Day

plant

Click here to see more photos

llinell

Chinese New Year (Welsh Only)

plant

Cyfle i wneud lanteri , blasu bwydydd a chael cyfle i wneud ychydig o Tai-chi!

Wythnos Gwrth Fwlio (Welsh Only)

Yoga

Wythnos gwrth fwlio -diwrnod sanau od i gefnogi.

Click here to see more photos

llinell

Sesiwn Yoga (Welsh Only)

Yoga

Sesiwn yoga gyda Wendy Ostler i blant y cyfnod Sylfaen.

Click here to see more photos

llinell

Litter Collecting

Litter Collecting

Information coming soon....

llinell

Sea Zoo

Sea Zoo

Click here to see more photos

llinell

Halen Môn

Halen Môn

Click here to see more photos

llinell

Planting

Plannu

Click here to see more photos

World Book Day

dewi pws

Thusrday, March 2nd the children came to school dressed as a character from their favourite book to celebrate World Book Day.

Click here to see more photos

llinell

St. David's Day

dewi pws

We had a fantastic Eisteddfod on March 1st to celebrate St. David's Day

Click here to see more photos

llinell

Dewi Pws

dewi pws

We had a very interesting morning when Dewi Pws visited the school to talk about Saint David and the Parade in Pwllheli. All the children enjoyed singing with the banjo! Thank you Dewi Pws for visiting our school!

Click here to see more photos

Christmas Tree

gwyl yr wyl

Here it is! Our very special christmas tree on display in Pwllheli. Who saw our tree?

llinell

Gŵyl yr Ŵyl

gwyl yr wyl

The children have been busy painting their hands to create a christmas tree to be displayed in Pwllheli Gŵyl yr Ŵyl next weekend. Please look for our tree and guess how many hands had to be painted!

Click here to see more photos

llinell

Children in Need

plant mewn angen

All the children wore spots today to collect money for Children In Need. We collected £55. Thank you all.

Click here to see more photos

llinell

Celebrating Bonfire Night

plasmenai

Thank you Mrs Williams for our lovely tasty lunch today to celebrate Bonfire night.

Click here to see more photos

llinell

Early info!

Chritmas concert on December 9th at Neuadd Chwilog.

llinell

Cyfarfod Cyntaf yr Urdd (Welsh only...)

plasmenai

Cafwyd noson o hwyl yng nghyfarfod cyntaf yr Urdd eleni gyda pawb wedi gwisgo yn ddychrynllyd ! Trefnwyd gemau difyr gan Mrs Nia Hughes, Mrs Sioned Williams a Mrs Delyth Parry. Diolch yn fawr iawn

Click here to see more photos

llinell

Glasfryn Fencing

plasmenai

Thankyou to Glasfryn Fencing for giving us little tree stumps and wood for our small outside area. They have been painted and look fantastic. The children are over the moon!

Click here to see more photos

llinell

Thanksgiving Service

We had a lovely Thanksgiving service at Capel Helyg, Wednesday morning, October 19th with a full chapel of parents supporting the children. We had a sketch, readings and fantastic singing. Briall kept perfect beat on the drums and the younger children enjoyed the various instruments. Well done to all the children.
Also thankyou to Mrs Nia Williams for her part in the service.

llinell

 

 

 

 

 

 

In This Section

- News
- News Archive
- Diary
- Terms
- Contact
- Map
- Album

 

Welcome to Llangybi School

Llangybi School
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


View Llangybi School in a larger map