Hafan

Urdd

urdd logo

English translation coming soon...

Yn achlysurol trefnir gweithgareddau ychwanegol i'r disgyblion a gobeithia'r ysgol sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rhieni gyda hyn.

Mae'r ysgol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau yn gysylltiedig รข'r Urdd neu weithgareddau dalgylchol fel Rygbi'r Ddraig, sydd yn agored i holl ddisgyblion yr ysgol sydd ym marn y pennaeth ddigon aeddfed a chyfrifol i gymryd rhan ynddynt.

Ni all yr ysgol dderbyn cyfrifoldeb am oruchwylio plant ar ddiwedd y gweithgareddau yma a gofynnir i rieni sicrhau eu bod yn gwneud trefniadau i hebrwng eu plant adref.

mosaig

 

 

 

 

Welcome to Llangybi School

Llangybi School
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


View Llangybi School in a larger map