Hafan

Pwy di Pwy

PENNAETH: Mrs. Elin Owen Blynyddoedd 4, 5 a 6

Athrawes Cyfnod Sylfaen (meithrin, derbyn, blynyddoedd 1, 2 a 3) - Mrs Sophie Jones

Cymhorthyddion - Mrs Tania Buckley Jones, Mrs Sharon Roberts

Gofalwyr- Mrs. Sharon Roberts, Mrs Tania Buckley Jones

Cogyddes: Mrs Angela Williams

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy