Hafan

Urdd

logo yr urdd

Yn achlysurol trefnir gweithgareddau ychwanegol i'r disgyblion a gobeithia'r ysgol sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rhieni gyda hyn.

Mae'r ysgol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau yn gysylltiedig รข'r Urdd neu weithgareddau dalgylchol fel Rygbi'r Ddraig, sydd yn agored i holl ddisgyblion yr ysgol sydd ym marn y pennaeth ddigon aeddfed a chyfrifol i gymryd rhan ynddynt.

Ni all yr ysgol dderbyn cyfrifoldeb am oruchwylio plant ar ddiwedd y gweithgareddau yma a gofynnir i rieni sicrhau eu bod yn gwneud trefniadau i hebrwng eu plant adref.

mosaig

 

 

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elinowen@gwynedd.llyw.cymru

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy