Hafan

Gwybodaeth

Cliciwch yma i weld Llawlyfr yr Ysgol (PDF)


-----------------------

Bwydlen Cinio Ysgol - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

-----------------------

GGA a GDD
• Mae grant Grant Datblygu Disgyblion ( £6,900) yn cael ei gyfuno gyda Grant Gwella Addysg ( £9,837 )er mwyn cyflogi 2 gymorthydd sydd yn gweithio 20awr i roi sylw un i un, a chynnal grwpiau targed disgyblion PYD sydd gyda ADY.
• Mae ‘r gefnogaeth yma yn cael effaith dda ar godi safonau, drwy gynnig cynhaliaeth arbennig i bron bob un o ddisgyblion sydd angen sylw.

-----------------------

Dadansoddiad Canlyniadau 2018 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] elin.owen@llangybi.ysgoliongwynedd.cymru

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy