Hafan

Llywodraethwyr

Pennaeth - Mrs. Elin Owen

Cadeirydd - Mr Mark Barlow

Clerc - Mrs Megan Jones

Cynrychiolwyr yr Awdurdod:-
Cyng . Aled Evans
Mr Meurig Jones

Cynrychiolwyr y Rhieni:-
Mrs. Sioned Williams
Miss Susan Closs Hughes
Mrs Mari Lewis Jones

Aelodau Cyfetholedig:-
Mr Eifion Jones

Cynrychiolydd Cyngor Cymuned - Mr. Mark Barlow

Cynrychiolydd Staff - Mrs Gwenan Tudor

Cynrychiolydd Staff Ategol - Miss Sharon Roberts

 

Croeso i Ysgol Llangybi

Ysgol Llangybi
Llangybi,
Pwllheli,
Gwynedd,
LL53 6DQ

[t] (01766) 810564
[e] pennaeth@ysgolllangybi.org

Bookmark and Share


Gweld Ysgol Llangybi mewn map mwy